Preskocit navigáciu

Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6


Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6
Slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-6 sa uskutočnilo dňa 30. júna 2017 v kinosále Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.
           Dňa 11. júna 2017 nastúpilo do kurzu 40 profesionálnych vojakov (z toho 8 žien) z útvarov OS SR. Obsah Poddôstojníckeho kurzu OR-6 nadväzoval na predchádzajúci Poddôstojnícky kurz OR-5 a poskytol budúcim rotným vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v nových funkciách s touto vojenskou hodnosťou.Ťažiskovými predmetmi boli Vojenské vodcovstvo, Komunikačné schopnosti a Metodika vedenia výcviku. Využívané boli ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich rotných „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.
Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného PrV v hodnosti čatár, ktorý bol určený na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotný. To sa aj podarilo „splniť“pod vedením staršieho inštruktora kariérnych kurzov nadrotmajstra Tomáša Zábojníka a inštruktorov rotmajstra Milana Kučeríka, rotmajstra Jozefa Baričiaka a rotného Tomáša Novodomca.
           Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti zástupcu veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Jozefa Antolika, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.
Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-6 sa stal čatár Róbert Rozgonyi z 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov,ktorému bol odovzdaný pamätný list v meneveliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania plukovníka Ľubomíra Podhorca.
Zástupca veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Jozef Antolik sa vo svojom príhovore nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu inštruktorom výcviku a zároveň s istotou prehlásil, že 40 úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-6 spĺňa všetky predpoklady na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotný.

fotofotofotofoto

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 04.07.2017
Čítanosť: 1342
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share