Preskocit navigáciu

Pracovné rokovanie k stavu a využívaniu UVZ ZaVaMD


Pracovné rokovanie k stavu a využívaniu UVZ ZaVaMD
Na základe Plánu činnosti Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin na mesiac máj 2017, bolo v dňoch 9.-10. mája 2017 v priestoroch Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou vykonané pracovné rokovanie k stavu a využívaniu UVZ jednotlivých výcvikových priestorov a posádkových cvičísk v podriadenosti Základne výcviku a mobilizačného doplňovania.
Pracovné rokovanie bolo rozdelené do dvoch častí. V prvej časti bolo prezentované veliteľom Vojenského výcvikového priestoru Kamenica and Cirochou naplnenie zámerov revitalizácie jednotlivých cvičísk a strelníc s dôrazom na zefektívnenie využívania  UVZ, v prospech jednotiek OS SR a mimorezortných inštitúcií. Záverom tejto časti veliteľ ZaVaMD vyzdvihol prístup príslušníkov VVP Kamenica nad Cirochou ohľadom splnenia vytýčených cieľov a skonštatoval, že ďalšie napredovanie k zlepšeniu stavu UVZ v podriadenosti ZaVaMD, ktoré sú dislokované vo VVP Turecký Vrch, VVP Kamenica nad Cirochou, PC Sučany – Turany a TOC Martin bude možné len v prípade jednotného postupu pri realizácií ďalších krokov k zlepšeniu ich stavu. Zároveň vyzval funkcionárov zodpovedných za ÚVZ ZaVaMD o odovzdávanie si skúseností z riešenia problematiky revitalizácie cvičísk, údržby budov a spolupráce s VLM MO SR.
V druhej časti bola vykonaná ukážka pripravenosti jednotlivých cvičísk a strelníc s dôrazom na splnenie hlavných úloh stanovených v rámci „jarnej sezónnej údržby“. Následne bol zhodnotený stav ubytovacích a stravovacích priestorov a jednotlivé možnosti logistického zabezpečenie pre základný vojenský výcvik čakateľov vo VVP Kamenica nad Cirochou v mesiaci august 2017.

foto foto

Autor: mjr. Ing. Vladimír Chyba , Foto: ZaVaMD - Dátum: 15.05.2017
Čítanosť: 519
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share