Preskocit navigáciu
Výberové konanie 4K/2017- na funkciu kadet prípravnej štátnej služby (absolventi civilných vysokých škôl) [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 4. apríla 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin- absolvent civilnej vysokej školy

Predpokladaný nástup: august 2017 a január 2018

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 28. apríla 2017. Výberové konanie 4K/2017-  na funkciu kadet prípravnej štátnej služby  (absolventi civilných vysokých škôl) [pdf] (103.17 kB)

Skočiť na menu
Share