Preskocit navigáciu

Celorezortné zhromaždenie kynológov MO SR


Celorezortné zhromaždenie kynológov MO SR
Už tradične sme ukončili výcvikový rok v oblasti služobnej kynológie zorganizovaním celorezortného zhromaždenia kynológov, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch oddelenia kynológie odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek v termíne od 12.12. do 16.12.2016. Zúčastnilo sa ho 9 príslušníkov Vojenskej polície a 10 príslušníkov útvarov OS SR. Príslušníci oddelenia kynológie a odborný veterinárny lekár Úradu hlavného lekára kpt. MVDr. Juraj SLÍZ si pripravili a prezentovali odborné prednášky, ktoré svojou náplňou zaujali prítomných účastníkov. Počas vyhodnotenia kurzov organizovaných oddelením kynológie vo výcvikovom roku 2016 boli v rámci diskusie rozobraté konkrétne problémy psovodov a služobných psov, ktoré inštruktori počas odborných kurzov s účastníkmi kurzov riešili. Kynológovia predniesli správy o služobnej kynológii za svoje útvary, resp. odbory a oboznámili sa s plánom výcvikov a kurzov na rok 2017. Taktiež im boli oznámené pripravované zmeny v náplni jednotlivých disciplín súťaže o najlepšieho psovoda a služobného psa na budúci rok a prediskutované pripravované zmeny v zabezpečení a vykonávaní odborných kurzov vo výcvikovom roku 2017. Pozitívom bolo aktívne zapájanie kynológov do praktického výcviku psov vo všetkých disciplínach - stope, poslušnosti i obrane.
Toto zhromaždenie splnilo svoj účel a prispelo k zvýšeniu odbornej pripravenosti kynológov. Profesionálny prístup všetkých zúčastnených vytvára dobrý predpoklad na úspešnú aplikáciu získaných informácií do praxe na jednotlivých útvaroch.

Celorezortné zhromaždenie kynológov MO SRCelorezortné zhromaždenie kynológov MO SR

Autor: Vojenská polícia - Dátum: 30.12.2016
Čítanosť: 1925
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share