Preskocit navigáciu

Výcvik do operácie Resolute Support Afganistan


Výcvik do operácie Resolute Support Afganistan
Bezpečnostná situácia a stav Ozbrojených síl sa v Afganistane postupne vyvíja, načo reflektovala aj samotná Severoatlantická rada NATO. V roku 2015 bola vykonaná transformácia operácie ISAF do operácie Resolute Support v Afganistane. Nedošlo len k samotnej zmene názvu, ale aj k zmene zamerania operácie, ktorá sa v súčasnej dobe primárne zameriava na výcvik, poradenstvo a asistenciu afganským bezpečnostným zložkám.
Nasledujúca rotácia do operácie Resolute Support v Afganistane absolvovala výcvik v termíne 26. septembra – 20. októbra 2016 vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Práporu výcviku v Martine. Samotný výcvik bol rozdelený do troch častí, a to konkrétne na výcvik kľúčového personálu, odborný výcvik a záverečný sústredený výcvik.
Výcvik kľúčového personálu bol zameraný na teoretické prednášky, kde významnú časť tvorilo zoznámenie sa s charakteristikou operácie, priestorom nasadenia, kultúrnymi odlišnosťami, ako aj mínovými a zdravotnými hrozbami a rizikami, ktorým môžu čeliť vojaci počas svojho pôsobenia v Afganistane. Rovnako bol veľký dôraz kladený na jazykovú prípravu, systém spojenia a podávanie jednotlivých hlásení v priestore nasadenia. Po absolvovaní jednotlivých prednášok sa výcvik preklenul do nácvikov zdravotnej, mínovej a spojovacej prípravy a tiež dvoch celodenných cvičení, ktoré boli vykonané v anglickom jazyku a v rámci ktorých si mohli cvičiaci preveriť nadobudnuté vedomosti.
V druhej časti cvičiaci absolvovali odborný výcvik na posádkovom cvičisku Sučany, ktorého cieľom bolo získanie potrebnej zručnosti so zbraňami, s ktorými budú nasadení do priestoru operácie. Počas tejto časti boli vykonané zamestnania zo streleckej prípravy, kde cvičiaci plnili jednotlivé cvičenia strelieb zo samopalu vz. 58 a pištole Glock 17.
Poslednou etapou výcviku bol záverečný sústredený výcvik, počas ktorého bol vyčlenený čas na štúdium štandardných operačných postupov, podľa ktorých sa budú riadiť v operácií Resolute Support. Významnou časťou výcviku bolo odovzdanie skúseností od vojakov, ktorí pôsobili v operácií v predchádzajúcich rotáciách, ako aj jazyková príprava. Finálnou fázou výcviku bol Štábny nácvik „National Support“, v rámci ktorého bolo preverené plnenie operačnej úlohy jednotlivými príslušníkmi NSE.
Po absolvovaní národného výcviku sa cvičiaci zúčastnili 21. októbra záverečných pohovorov, na základe ktorých boli vybratí vojaci, ktorí nahradia časť nášho aktuálneho príspevku v operácií Resolute Support v Afganistane.
 

1111222233

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 26.10.2016
Čítanosť: 1348
Verzia pre tlač

Skočiť na menu




Share