Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia. 2K/2017 [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 8. novembra 2016 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – II. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium).
Predpokladaný nástup: 1. augusta 2017

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 21. apríla 2017. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia.  2K/2017  [pdf] (115.65 kB)
Výberové konanie kadet - študent medicíny v akademickom roku 2017/2018. 3K/2017 [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 28. februára 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (študent Lekárskej fakulty v Hradci Králové a zároveň študent Fakulty vojenského zdravotníctva v Brne).

Predpokladaný nástup: 1. augusta 2017

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 31. marca 2017. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie kadet - študent medicíny v akademickom roku 2017/2018. 3K/2017 [pdf] (107.15 kB)
Výberové konanie na funkciu čakateľ roty základného výcviku. 3P/2017 [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 21. marca 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: čakateľ roty základného výcviku.

Predpokladaný nástup: august 2017

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 13. apríla 2017. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie na funkciu čakateľ roty základného výcviku. 3P/2017 [pdf] (102.61 kB)
Výberové konanie 4DS/2017- na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Služobným predpisom č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 3. apríla 2017 výberové konanie na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov

Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z.z.

Predpokladaný nástup: júl a august 2017

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 25. apríla 2017.
Výberové konanie 4DS/2017-  na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov   [pdf] (262.73 kB)
Výberové konanie 4K/2017- na funkciu kadet prípravnej štátnej služby (absolventi civilných vysokých škôl) [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 4. apríla 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin- absolvent civilnej vysokej školy

Predpokladaný nástup: august 2017 a január 2018

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 28. apríla 2017.
Výberové konanie 4K/2017-  na funkciu kadet prípravnej štátnej služby  (absolventi civilných vysokých škôl) [pdf] (103.17 kB)

Skočiť na menu
Share