Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program. [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 13. novembra 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši :
1. študent AOS - I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,
2. študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,
3. študent Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzita obrany, Brno / Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Praha, magisterský študijný program Vojenské všeobecné lekárstvo.

Predpokladaný nástup: august 2018.

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 15. marca 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.  [pdf] (126.1 kB)
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia. [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 13. novembra 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – II. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium).

Predpokladaný nástup: august 2018.

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. apríla 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia.  [pdf] (121.96 kB)
Výberové konanie 3DS/2018- na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon “) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 19. januára 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona

Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 3DS/2018 a prehľade ďalších požiadaviek"

Predpokladaný nástup: jún, júl 2018

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. februára 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie 3DS/2018-  na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov   [pdf] (265.12 kB)
Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy – DVP/2018 [pdf]
Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 8 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ č. 378/2015 Z.z.) vyhlasuje 19. marca 2018 prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Nástupný termín: 2. júla 2018

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť Personálnemu úradu prostredníctvom regrutačnej skupiny podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 27. apríla 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy – DVP/2018 [pdf] (100.77 kB)

Skočiť na menu
Share