Preskocit navigáciu

Ukončenie výcviku Poddôstojníckeho kurzu OR – 5


Ukončenie výcviku Poddôstojníckeho kurzu OR – 5
         Slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-5 sa uskutočnilo 24. marca 2016 v sieni cti a slávy Práporu výcviku v Martine.
         
         Do kurzu dňa 8. februára 2016 nastúpilo 30 profesionálnych vojakov (z toho 2 ženy) z útvarov OS SR.  Frekventanti absolvovali  náročné etapy výcviku či už v príprave v učebniach, ale aj v posádkovom cvičisku Sučany. Počas štvordňového záverečného cvičenia boli frekventanti kurzu preverení z teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, komunikačných a taktických vedomostí, zo zvládania fyzickej a psychickej záťaže na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny (tímu), družstva, a to v pozíciách najnižších veliteľov pod vedením skúsených inštruktorov nadrotmajstra Mgr. Róberta Cebuľu, rotmajstra Dušana Veselovského, rotného Tomáša Novodomca a rotného Ladislava Plavca.
 
Ťažiskovými predmetmi v Poddôstojníckom kurze OR-5 boli Základy metodiky vedenia výcviku, Základy vojenského vodcovstva, Komunikačné schopnosti, Poradová príprava a Záverečné cvičenie. Samozrejme boli využívané ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich čatárov „rozhodnúť sa“„rozhodnúť sa správne“, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji, ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.  
 
           Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Richarda Fabriciusa, veliteľa Kariérnych kurzov nadrotmajstra Milana Lesaya, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Práporu výcviku Martin.
 
Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-5 sa stal des. Vladimír Pastucha z VÚ 1201 Kuchyňa. Veliteľ Kariérnych kurzov nadrotmajster Milan Lesay sa samozrejme nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu inštruktorom výcviku.
 

        „Slová vďaky patria samozrejme inštruktorom výcviku, ktorí v neľahkých podmienkach odovzdali ich cenné skúsenosti frekventantom kurzu. Zároveň s istotou prehlasujem, že úspešní absolventi spĺňajú všetky predpoklady na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti „čatár“.“ Povedal veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Richard Fabricius vo svojom príhovore.


foto

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 29.03.2016
Čítanosť: 2225
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share