Preskocit navigáciu

Nový výcvikový rok 2016 na Poddôstojníckej akadémii


Nový výcvikový rok 2016 na Poddôstojníckej akadémii
V pondelok 11. januára 2016 k Poddôstojníckej akadémii - kariérnym kurzom, Práporu výcviku Martin nastúpilo 28 poddôstojníkov (22 mužov a 6 žien) OS SR vo vojenskej hodnosti čatár do Poddôstojníckeho kurzu OR-6. 
Kurz svojím obsahom nadväzuje na poddôstojnícky kurz OR-5 a poskytuje budúcim profesionálnym vojakom vo vojenskej hodnosti rotný vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať vo funkciách s touto vojenskou hodnosťou.
Ťažiskové sú predmety vojenské vodcovstvo, efektívna komunikácia a metodika vedenia výcviku. V praktických zamestnaniach sú využívané „tradičné“ vojenské predmety ako strelecká, taktická a telesná príprava. Tieto sú zamerané na praktické úlohy, s ktorými sa budúci profesionálni poddôstojníci a poddôstojníčky, vo vojenskej hodnosti rotný, stretnú v útvaroch a zariadeniach OS SR. Využívané sú ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich rotných rozhodnúť sa a rozhodnúť sa správne, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení  podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji, ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.      
Momentálne sa frekventanti pripravujú na výstupné preverenie, ktorého cieľom je zistiť úroveň vedomostí, schopností a zručností získaných počas kurzu. Po úspešnom ukončení kurzu dňa 5. februára 2016 bude nasledovať ďalší odborný výcvik OR-6 po jednotlivých vojenských odbornostiach. Slávnostné vyradenie úspešných absolventov je naplánované na 26. februára 2016 v priestoroch práporu výcviku Martin.
V pondelok 18. januára 2016 k Poddôstojníckej akadémii - funkčným a odborným kurzom, práporu výcviku Martin nastúpilo 12 profesionálnych vojakov OS SR do Štábneho poddôstojníckeho kurzu. Cieľom kurzu je pripraviť určených profesionálnych vojakov, bez ohľadu na ich odbornosť, na výkon štábnych funkcií od stupňa prápor.
Profesionálni vojaci sa počas kurzu naučia, v čom spočíva práca na štábe práporu a získajú prehľad o operačnom plánovaní z pohľadu poddôstojníka. Počas kurzu bude hlavnou problematikou plánovací a rozhodovací proces na stupni prápor, ako aj iné nemenej dôležité oblasti práce poddôstojníka na štábe práporu podľa schválených programov výcviku kurzu.

foto foto foto

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 03.02.2016
Čítanosť: 1893
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share