Preskocit navigáciu

Vojenskú prísahu zložilo v Martine 185 čakateľov základného vojenského výcviku


Vojenskú prísahu zložilo v Martine 185 čakateľov základného vojenského výcviku
Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 11. decembra 2015 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 185 nových profesionálnych vojakov.
Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili predseda národnej rady SR Ing. Peter Pellegrini, náčelník odboru bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl OS SR plukovník Ľudovít Valentíny, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, veliaci poddôstojník Pozemných síl OS SR štábny nadrotmajster Miroslav Ferenc, veliaci poddôstojník Vzdušných síl OS SR štábny nadrotmajster Peter Kuka, zástupca klubu vojenských dôchodcov pri VÚ 1037 Martin major v. v. Pavel Korčok  a ďalší vážení hostia.
„Vojenská prísaha vás zároveň zaväzuje k naplneniu najvyšších občianskych a vojenských povinností, ktoré môžu v prípade potreby vyústiť k nasadeniu vlastného života na obranu vlasti. Požiadavky a súvislosti vyplývajúce z textu vojenskej prísahy, ku ktorej sa dnes pred svojimi nadriadenými, druhmi v uniforme, pred svojimi rodičmi a blízkymi zaviažete, budú existovať po celú dobu vašej vojenskej služby,“ povedal vo svojom príhovore veliteľ Práporu výcviku podplukovník Róbert Kecsö.
Po vykonanom akte vojenskej prísahy sa novým profesionálom prihovoril plukovník Ľudovít Valentíny. „Vážení absolventi, 12. októbra ste nastúpili do vojenského výcviku určeného pre nových príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.Počas uplynulých týždňov ste venovali veľké úsilie Vašej príprave na povolanie vojaka – profesionála, počas ktorej ste mohli prejaviť nielen svoje vôľové vlastnosti, ale aj získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Príslušníci Práporu výcviku sa Vám snažili vytvoriť čo najlepšie prostredie, za čo im právom patrí poďakovanie.
Pamätajte si však, že neexistuje žiaden výcvik, žiadne cvičenie, ktoré by Vás na 100 percent dokázalo pripraviť na zvládnutie záťažových situácii, s ktorými sa často krát stretnete doma, ale predovšetkým pri plnení úloh počas pôsobenia v operáciách.“
„Buďte na seba hrdí, úspešne ste absolvovali výcvik, počas ktorého ste si začali osvojovať návyky profesionálneho vojaka. Som rád, že tento náročný výcvik popri 167 mužoch úspešne zvládlo aj 18 žien – vojačiek. Ste na začiatku kariéry profesionálneho vojaka.Majte neustále na mysli text vojenskej prísahy, že budete čestnými, statočnými a disciplinovanými vojakmi.Dôstojne reprezentujte svoju jednotku, útvar, ale aj ozbrojené sily SR vždy a všade tam, kde to bude potrebné. Buďte právom hrdí na to, že môžete nosiť vojenskú rovnošatu.“, ukončil svoj príhovor plukovník Ľudovít Valentíny.
Ďalej vystúpil so svojim príhovorom štábny nadrotmajster Vladimír Beluš. „Výcvik, ktorý ste absolvovali, bol dôležitým prvkom vo Vašej začínajúcej vojenskej kariére. Prešli ste centralizovane vykonávaným vstupným výcvikom oddelene od prípravy bojových jednotiek. Jeho úspešné zvládnutie ma presviedča o tom, že ste schopní žiť podľa pravidiel a princípov ozbrojených síl, definovať základné hodnoty a riadiť sa podľa nich.
Po Vašom príchode k útvarom budú Vaši velitelia a veliaci poddôstojníci na najnižších stupňoch očakávať od každého z vás maximálne nasadenie a uplatnenie skúseností, ktoré ste získali v základnom vojenskom výcviku. Je preto nevyhnutné, aby ste rešpektovali zákony, hodnoty, históriu a príslušnosť  k Slovenskej republike, svojich nadriadených, profesionálnych vojakov s vyššou hodnosťou i seba samého. Ste vojenskými profesionálmi ovládajúcimi činnosť vojaka v boji i mimo neho. Je pre Vás samozrejmosťou zvládnutie bojového použitia a manipulácie s osobnou zbraňou, spôsobu poskytnutia prvej pomoci vyradeným z boja a ďalšie základné poznatky nevyhnutné pre bojové nasadenie.
Vážení absolventi základného vojenského výcviku, vo Vašej začínajúcej vojenskej kariére, ako aj osobnom živote, Vám úprimne želám pevné zdravie, veľa síl, energie a vytrvalosti, aby ste nové skúsenosti využili a zúročili v našich ozbrojených silách v prospech občanov Slovenskej republiky.
Zároveň Vám tu všetkým prítomným na záver môjho príhovoru chcem popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa splnených snov a vo Vašich rodinách prežitý úspešný rok 2016.“ ukončil svoj príhovor štábny nadrotmajster Vladimír Beluš.
V závere slávnostného vyradenia absolventov základného vojenského výcviku vystúpil starší kaplán posádky Martin nadporučík Ján Ostapčuk, ktorý požehnal ich neľahkú cestu ako profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR. 

Najlepším absolventom základného vojenského výcviku sa stal vojak 1. stupňa Martin Minko, ktorý je príslušníkom 11. mechanizovaného práporu 1. mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR a tam aj začne budovať svoju vojenskú kariéru.


foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2

Autor: rtn. Stanislav Héger , Foto: npor. Ing. Igor Uhrin - Dátum: 16.12.2015
Čítanosť: 5355
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share