Preskocit navigáciu

Slávnostné vyradenie absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-5, Štábneho poddôstojníckeho kurzu a rozlúčka s inštruktorom výcviku


Slávnostné vyradenie absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-5, Štábneho poddôstojníckeho kurzu a rozlúčka s inštruktorom výcviku
Dňa 11. decembra 2015 sa v kinosále Práporu výcviku Martin uskutočnilo slávnostné vyradenie úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-5 a Štábneho poddôstojníckeho kurzu. Pozvanie na tento akt prijal hlavný poddôstojníka OS SR štábny nadrotmajster Vladimír BELUŠ a zúčastnili sa ho aj ďalší štábny nadrotmajstri - veliaci poddôstojník ČS Prezidenta SR šbnrtm. Ján ŠTEFAN, veliaci poddôstojník PS OS SR šbnrtm. Miroslav FERENC, veliaci poddôstojník VzS OS SR šbnrtm. Peter KUKA, veliaci poddôstojník 5. pŠU nrtm. Martin BOHÁČIK, veliaci poddôstojník brigády bojového zabezpečenia šbnrtm. Milan PAVLÍK a veliaci poddôstojník Práporu CSS šbnrtm. Ľubomír MIHÁLIK. Vyradenia sa zúčastnil aj veliteľ práporu výcviku podplukovník Ing. Róbert KECSŐ.
 
Profesionálny vojaci počas poddôstojníckeho kurzu OR-5 absolvovali  náročné etapy výcviku, ktorý vyvrcholil  štvordňovým záverečným cvičením v dňoch 7. -10. 12. 2015 na posádkovom cvičisku Sučany. Frekventanti počas záverečného cvičenia použili všetky teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas kurzu v podmienkach fyzickej a psychickej záťaže. Tento výcvik by nemohol byť vykonaný bez skúsených inštruktorov akým je napríklad rotmajster Jozef FEDOR. Skutočnosť, že kurz bol naozaj náročný dokazuje aj fakt, že do neho nastúpilo 84 PrV, ale úspešne ho ukončilo 60 PrV (z toho 3 profesionálne vojačky) z útvarov a zariadení OS SR.
Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-5 sa stal desiatnik Zdenko GILÁNYI z VÚ 1046 Nitra. Veliteľ Kariérnych kurzov nadrotmajster Milan LESAY poďakoval za dobre vykonanú prácu inštruktorom výcviku a ocenil najlepšieho externého inštruktora rotného Ľubomíra JUDIČÁKA, príslušníka 21. zmpr Trebišov.
„Rád by som poďakoval všetkým hosťom, predovšetkým pánovi Hlavnému poddôstojníkovi OS SR šbnrtm. Vladimírovi BELUŠOVI, že prijali moje pozvanie na túto slávnosť. Jeho účasť len demonštruje dôležitosť, ktorú venuje poddôstojníckym kurzom. Slová vďaky patria samozrejme inštruktorom výcviku, ktorí v neľahkých podmienkach odovzdali ich cenné skúsenosti frekventantom kurzu.  Zároveň s istotou prehlasujem, že úspešní absolventi spĺňajú všetky predpoklady na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti – čatár.“ hovorí veliteľ Poddôstojníckej akadémie šbnrtm. Richard FABRICIUS.  
 
Cieľom štábneho poddôstojníckeho kurzu bolo pripraviť určených profesionálnych vojakov, bez ohľadu na ich odbornosť, na výkon funkcií na štáboch od stupňa prápor a vyššie. Tento kurz prebiehal v dobe od 9.11. 2015 do 11.12.2015 a úspešne ho ukončilo 23 frekventantov medzi ktorými boli dve profesionálne vojačky. Všetci frekventanti kurz zvládli na výbornej úrovni, ale najlepším absolventom kurzu sa stal rotmajster Ľudovít DÚBRAVEC z VÚ 1102 Michalovce. Veliteľ Funkčných a odborných kurzov nadrotmajster Rastislav KYSEĽ nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu inštruktorom výcviku a ocenil najlepšieho externého inštruktora rotmajstra Petra CILYHO, príslušníka práporu rchbo Rožňava.
 
Dňom 11. decembra 2015 sa príslušníci Poddôstojníckej akadémie slávnostným aktom rozlúčili aj s rotmajstrom Jozefom FEDOROM, ktorý pôsobil na Poddôstojníckej Akadémii vo funkcii inštruktora výcviku od 1. 12. 2005. Svojim zodpovedným prístupom, nasadením inštruktora výcviku a skúseného poddôstojníka sa podieľal po dobu desiatich rokov na príprave lídrov pre útvary Ozbrojených síl  SR.  Za dlhodobo dosahované výborné výsledky pri plnení služobných úloh bola rotmajstrovi Fedorovi z úrovne veliteľa Práporu výcviku udelená disciplinárna odmena „Zápis do vojenskej kroniky útvaru“.
„Kompetentný inštruktor výcviku v Prápore výcviku Martin je profesionálny poddôstojník s jedinečným a nenahraditeľným poslaním v prospech celých ozbrojených síl SR. Je kľúčovým prvkom zaručujúcim kvalitu výcviku hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov pri vstupe do OS SR, pri zaradení k útvarom OS SR ako aj počas celej kariéry každého profesionálneho vojaka hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov OS SR. A tomu musí zodpovedať aj jeho postavenie. Nie som vôbec nadšený že o rotmajstra Fedora prídem, pretože budúci výcvikový rok bude mimoriadne náročný. Ale taký je vojenský život a rozhodne nechcem ani blokovať jeho profesionálnu kariéru. Do ďalšieho pôsobenia v uniforme mu prajem len to najlepšie.“ povedal veliteľ Poddôstojníckej Akadémie šbnrtm. Richard FABRICIUS. 
Dňom 15.12.2015 bude premiestnený k VÚ 1007 Prešov na funkciu veliaci poddôstojník čaty PHM.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2foto 3foto 3

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 16.12.2015
Čítanosť: 3921
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share