Preskocit navigáciu

Školenie a inštruktáž v Prápore výcviku Martin


Školenie a inštruktáž v Prápore výcviku Martin

Jesenné mesiace sú v každom roku významným obdobím pre útvary OS SR, ktoré plnia úlohy inventarizácie a prípravy osôb, výzbroje, techniky, materiálu a parkov na zimnú prevádzku.
Prápor výcviku Martin nie je výnimkou a 3. septembra príslušníkov PrápV a inventarizačných komisií sa zúčastnili školenia na vykonanie inventarizácie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a zásob okrem nehnuteľného majetku
v prápore výcviku. Cieľom školenia bolo prehĺbenie vedomostí zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov, týkajúcich sa inventarizácie majetku v roku 2014. Bol spresnený systém riadenia, organizácie a kontroly inventarizácie, boli stanovené úlohy a termíny pre prípravné, vykonávacie a vyhodnocovacie obdobie.
V príprave osôb, výzbroje, techniky, materiálu a parkov na prevádzku v zimnom období (PTZP) bola dňa 4. septembra vykonaná inštruktáž k PTZP, rozdelená do dvoch častí, a to na teoretickú a praktickú. Inštruktáže sa zúčastnili príslušníci štábu, velitelia jednotiek, príslušníci logistiky, dielenskí špecialisti, technici rôt (čiat), vodiči a strojníci (obsluhy). Cieľom tejto časti bolo zoznámiť sa plánom PTZP, spresniť systém riadenia, organizácie a rozsah PTZP, spresniť systém opráv a technickej pomoci, vrátane dodržiavania zásad BOZP, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia pri vykonávaní jednotlivých prác a o termínoch vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach. Praktická časť bola zameraná na praktickú ukážku vykonania PTZP podľa technologických postupov na technike BVP-1, PV3S, T-815, RF-10/R-123, EC a ošetrenie AKB.


111122

Autor: rtn. Stanislav Héger , Foto: kpt. Marián Sobčák - Dátum: 08.09.2014
Čítanosť: 4191
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share