Preskocit navigáciu

Národný výcvik príslušníkov OS SR vysielaných na nasaditeľné pozície v NATO/EÚ


Národný výcvik príslušníkov OS SR vysielaných na nasaditeľné pozície v NATO/EÚ

   Už onedlho začína dvadsiatka príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) plniť svoje úlohy na postoch v jednotlivých veliteľstvách NATO a EÚ. Rozhodne idú zastávať posty, kde nebude núdza o veľa nových podnetov a výziev, a rovnako možností predviesť svoje schopnosti. Avšak nielen ich budúce pôsobenie predstavuje zodpovednú prácu, ale aj ich samotná príprava bola veľmi zodpovednou úlohou.
   K uzavretiu komplexného výcvikového kruhu prislúcha aj absolvovanie výcviku vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM), pretože aj počas pôsobenia vo veliteľstvách NATO a EÚ môžu byť naši príslušníci nasadení do vojenskej operácie.
   Výcvikové požiadavky pre operáciu ISAF, v rámci národného výcviku, zahŕňajú základné bojové zručnosti, ale aj špecifické operačné postupy. V priebehu teoretickej časti výcviku bolo cvičiacim poskytnuté množstvo aktuálnych informácií zameraných najmä na protipovstalecké opatrenia aplikované vo vojenských operáciách, pravidlá nasadenia, či stupňovania použitia sily a tiež aj opatrenia na stratu civilných obetí.
   Praktický výcvik bol nasmerovaný predovšetkým na precvičenie štandardov a základných taktických postupov používaných v operácii ISAF. Schopnosť reagovať na aktuálne výzvy a hrozby si cvičiaci mohli preveriť počas záverečného cvičenia - tzv. „PSO Skills“ (základné zručnosti v operáciách na podporu mieru). Takéto cvičenie pokrýva oblasti od vojenských rozhodovacích procesov, reakcií na mínové incidenty, cez ochranu konvojov, taktické vedenie rozhovorov a vyjednávanie s miestnym obyvateľstvom, až po vedenie rádiovej komunikácie, či poskytnutie prvej pomoci a podávanie hlásení.
   Od začiatku výcviku boli na cvičiacich kladené vysoké nároky v mnohých smeroch. Námety cvičení a operačné dokumenty boli vydávané výlučne v anglickom jazyku a rovnako prebiehala aj komunikácia cvičiacich počas plnenia úloh. Príslušníci VJVM sa snažili priblížiť podobu operačného prostredia navodením autentických situácií, s ktorými sa môžu stretnúť počas ich možného nasadenia.
   Cvičiaci personál sa skladal z odborníkov a špecialistov na rôzne oblasti vojenskej práce. Ich dlhoročné skúsenosti významne obohatili priebeh teoretickej časti výcviku a prispeli ku kvalitným výkonom počas plnenia výcvikových úloh. 
   Veľkým prínosom pre cvičiacich bolo odovzdanie skúseností plukovníka Petra Schvarcbachera, ktorý pôsobil v štruktúrach NATO na NCSA HQ v belgickom Monse a bol vyslaný do operácie ISAF na NCHQ-PPC v Kábule priamo zo štruktúr NATO.
   Priamo z Centra výnimočnosti NATO pre oblasť velenia a riadenia v Utrechte podporil výcvik vo VJVM major Martin Ratkovský, ktorý poskytol najnovšie informácie v oblasti velenia a riadenia a informačného manažmentu Severoatlantickej aliancie.
   Pôsobenie budúcich „štrukturantov“ na pôde VJVM bolo napokon slávnostne ukončené udelením certifikátov o absolvovaní výcviku, ktoré odovzdal veliteľ Práporu výcviku podplukovník Róbert Kecsö.


aaaabbbbccc

Autor: por. Mgr. Michaela Rajnohová , Foto: VJVM - Dátum: 01.07.2014
Čítanosť: 4252
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share