Preskocit navigáciu

Vojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôb


Vojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôb

V termíne 3.3. – 21.3.2014 sa v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK VP) Vlkanová-Hronsek uskutočnil odborný kurz - osobná ochrana, ktorého sa zúčastnilo 7 príslušníkov Vojenskej polície. Cieľom kurzu bolo pripraviť frekventantov po teoretickej a praktickej stránke s dôrazom na cieľavedomú organizovanú činnosť, pri ktorej frekventanti získali nové vedomosti, rozvíjali svoje intelektuálne spôsobilosti, praktické návyky, zručnosti ako aj osobnostné vlastnosti a kvality, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie úloh pri ochrane určených osôb ktoré Vojenskej polície vyplývajú zo zákona. Tu je potrebné vyzdvihnúť aktívny prístup všetkých frekventantov a obzvlášť príslušníkov ÚVP Bratislava nrtm. Milana Kupku, rtm. Štefana Tökolyho a rtm. Radovana Šinka, ktorí odovzdávaním svojich praktických skúseností a vedomostí prispeli k zvýšeniu kvality prípravy.

Z dôvodu zefektívnenia výcviku osobných ochrancov bol v termíne 17.3. – 21.3.2014 vykonaný odborný kurz – ochrana a sprevádzanie, ktorý je zameraný na prípravu a výcvik vodičov zabezpečujúcich prepravu určených osôb. Uvedeného kurzu sa okrem 6 príslušníkov Vojenskej polície zúčastnili aj 2 príslušníci OS SR z VÚ 6450 Trenčín.

Posledné dva dni kurzov boli zamerané na prípravu a vykonanie ochrany a sprevádzanie určenej osoby podľa vytvoreného scenára, ktorého časť sa odohrávala v reálnom prostredí v meste Zvolen a záverečné cvičenie s ostrou streľbou prebehlo na strelnici vo výcvikovom priestore Hronsek. Na splnenie zadanej úlohy bola nutná úzka kooperácia frekventantov obidvoch kurzov a potreba pretaviť získané vedomosti a zručnosti do praktickej realizácie celého procesu ochrany určených osôb, čo sa frekventantom i podarilo.

Riadiaci kurzu osobnej ochrany boli nrtm. Vladimír Bobuľa a rtm. Peter Toscano, riadiacim kurzu ochrany a sprevádzania bol. nrtm. Eduard Kotian, pričom na záverečnom cvičení ako aj na niektorých čiastkových výcviku sa podieľali aj ďalší príslušníci CVaK VP.


Vojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôbVojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie určených osôb

Autor: kpt. Ing. Pavol Sálus , Foto: kpt. Ing. Pavol Sálus - Dátum: 04.04.2014
Čítanosť: 7579
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share