Preskocit navigáciu

Nové rotácie do operácie EUFOR ALTHEA sú pripravené na nasadenie


Nové rotácie do operácie EUFOR ALTHEA sú pripravené na nasadenie
Vo Výcvikovej jednotke vojenských misií v martinskom prápore výcviku sa v dňoch 13. až 17. januára uskutočnili záverečné cvičenia personálu predurčeného do operácie EUFOR ALTHEA. Cvičenia prebehli v súlade s plánom vykonania záverečného sústredeného výcviku, ktoré schválil veliteľ brigády bojového zabezpečenia (BrBZ). Veliteľstvo BrBZ zabezpečuje celkovú prípravu personálu do tejto operácie.
Vycvičenosť budúcich príslušníkov veliteľstiev EUFOR a NATO v Sarajeve preverilo 13. januára 2014 veliteľsko-štábne cvičenie (VŠC) „Final test – Posledná skúška“, ktoré riadil náčelník oddelenia špeciálnej prípravy VJVM major Štefan Rybár. Cieľom cvičení bolo zistiť reálnu pripravenosť personálu na plnenie úloh v operácii.
Hlavné úsilie bolo zamerané na splnenie úloh päťdňového odborno-taktického cvičenia (OTC) „Curious collector – Zvedavý zberateľ“ príslušníkmi styčných pozorovacích tímov LOT, koordinačného centra LOT (LCC) a národného podporného prvku NSE. Riadiaci OTC major Peter Chlebko, zástupca veliteľa VJVM, rozohral scenár cvičenia, ktorý sa snažil realisticky kopírovať situáciu v priestore operácie. Všetkým trom veliteľom LOT domov boli pridelené samostatné ubytovacie a pracovné priestory, tlmočníci, komunikačné prostriedky, technika, zbrane a priestory zodpovednosti. V rámci okresu Martin boli vykonané dohovory so starostami obcí, ktorí poskytli svoje priestory na uskutočnenie stretnutí príslušníkov LOT s predstaviteľmi samospráv.
Rozhodcovia sa zamerali najmä na preverenie schopností všetkých príslušníkov LOT zisťovať informácie z otvorených zdrojov, formou rozhovorov, na plánovaných a tzv. ad hoc stretnutiach. Cieľom cvičenia bolo tiež zhodnotiť spôsobilosti veliteľov pri plánovaní činnosti jednotlivých tímov, vydávaní rozkazov a nariadení a zabezpečovaní činnosti pri evakuácii LOT domov. Koordinačné centrum LOT (LCC) riadilo činnosť cvičiacich LOT domov prostredníctvom správ a požiadaviek na informácie. Časovo najnáročnejšou časťou bolo spracovanie a následné vyhodnocovanie denných hlásení LOT, v ktorých jednotlivé tímy mali v anglickom jazyku stručne, jasne a zrozumiteľne zhrnúť všetky relevantné informácie získané počas daného dňa. Úlohou národného podporného prvku bolo precvičiť zabezpečenie všestrannej podpory ostatným zložkám SLOVCON. Na záver sa uskutočnil rozbor cvičenia After action review (AAR).
Obe cvičenia si vyžadovali nielen vysokú mieru koordinácie vo vnútri VJVM, ale aj súčinnosť s veliteľstvom BrBZ , VSVaP a orgánmi samosprávy. Počas cvičení odovzdali cenné skúsenosti bývalí príslušníci slovenského kontingentu v operácii EUFOR ALTHEA zo 7 útvarov a zariadení OS SR. Cvičenie tiež podporili príslušníci oddelenia policajných pridelencov a mierových misií úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru SR.
Tematická kontrola výcviku z úrovne SCKM GŠ OS SR a VSVaP pod vedením plukovníka Kubeka vyhodnotila pripravenosť personálu na plnenie operačných úloh.

OTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collectorOTC Curious collector

Autor: pplk. Ladislav Kisel , Foto: rtn. Katarína Franková, kpt. Ľubomír Uhel - Dátum: 20.01.2014
Čítanosť: 4305
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share