Preskocit navigáciu

Cvičenie BLUE LAND preverilo pripravenosť kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP


Cvičenie BLUE LAND preverilo pripravenosť kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP
V dňoch 18. až 29.11.2013 sa vo Výcvikovej jednotke vojenských misií, Práporu výcviku Martin, uskutočnil výcvik kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP.
Cieľom výcviku bolo pripraviť kľúčový personál na plnenie operačných úloh v rámci veliteľstiev UNFICYP a Sektoru 4, ako aj pripraviť príslušníkov strážnej jednotky na plnenie úloh v nárazníkovej zóne. Po teoretickej časti boli vykonané praktické ukážky a nácviky. Táto časť bola zameraná na zvládnutie potrebných operačných techník v rámci situačných cvičení s dôrazom na potláčanie davu a nepokojov, vyjednávanie, precvičenie reportovacieho sytému operácie a rádiovej komunikácie, zásad poskytnutia prvej pomoci a reakcie na incidenty spojené s mínovou bezpečnosťou
Najdôležitejšou časťou bolo dvojdňové cvičenie BLUE LAND. Počas prvého dňa cvičenia sa kľúčový personál presunul na Oddelenie simulačných technológii ÚŠZV Lešť, kde boli v rámci CAX (Computer Assisted Exercise) virtuálne precvičené zásady podávania hlásení v operácii (reportovací systém) počas nahrávaných incidentov v nárazníkovej zóne. Naživo si cvičiaci reakcie na vzniknuté incidenty precvičili podľa podobného scenára na druhý deň, ale už na posádkovom cvičisku Sučany počas LIVEX (Live Field Excercise). Celé cvičenie bolo vedené v anglickom jazyku a pomohlo ukázať silné stránky cvičiaceho personálu ako aj priestor na jeho zlepšenie.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti kľúčového personálu budú základným pilierom odbornej prípravy v nadväzujúcom výcviku, ktorý sa uskutoční v mesiaci január vo plrb Nitra.

Cvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LANDCvičenie BLUE LAND

Autor: vjvm, rtm. Radoslav HVIŠČ , Foto: rtm. Radoslav HVIŠČ - Dátum: 06.12.2013
Čítanosť: 4228
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share