Preskocit navigáciu

Aktualizačná odborná príprava (AOP) elektrotechnikov


Termíny kurzu : 9.1.2019, 6.2.2019, 6.3.2019, 3.4.2019, 2.5.2019, 5.6.2019, 3.7.2019, 4.9.2019, 2.10.2019, 6.11.2019, 
Nástup do kurzu: do 7,00 hod.
Počet účastníkov kurzu: 15 max.
Vedúci referent - skúšobný komisár pre EZ: z. Ing. Miroslav FERENC
Inštruktori výcviku: veliteľ čaty LPIS
Doklady potrebné k vykonaniu kurzu : 
- Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu -AOP- elektrotechnikov - tu stiahnuť
- Originál a kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
- Originál a kópia najvyššieho odborného elektrotechnického vzdelania
- Kópia dokladu o nadobudnutí akademického titulu
- Kópia OP, ak sú zmeny s predloženými dokladmi
Riadne vyplnenú prihlášku, doklad o el. vzdelaní a osvedčenie je nutné zaslať na SPLO číslo faxu : 0960/527 825, alebo emailom na adresu miroslav.ferenc2@mil.sk,
Minimálne 5 pracovných dní pred konaním AOP.
V súlade s odborným spresnením výchovy a vzdelávania elektrotechnikov, v SPLO Prešov je možné vykonať akltualizačnú odbornú prípravu - AOP  elektrotechnikov z radov MO SR a OS SR, len pre žiadateľov ktorí sú držiteľmi
"Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike", ktoré je osvedčené inšpektorom pre bezpečnosť elektrických zariadení MO SR .
Materiálne zabezpečenie do kurzu: zošit, písacie a kresliace potreby
Výstroj: tričko kaki s hodnostným označením, odev vz. 97/2007, opasok popruhový kaki s prackou, obuv vz. 60/90/2007
Telefonický kontakt: 0960/ 527 830, 0960/ 527 914
Fotogaléria : info viac ...

Skočiť na menu
Share