Preskocit navigáciu

Odborná príprava Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany


Odborná príprava Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany Vo štvrtok dňa 29. októbra 2009 v historickej kinosále budovy Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave zorganizovalo Oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany odbornú prípravu v oblasti trestného práva, ktorej sa zúčastnilo 14 príslušníkov oddelenia.

   Rada EÚ prijala Rámcové rozhodnutie 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, ktoré Slovenská republika transponovala do svojej právnej úpravy prijatím zákona č. 257/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. Novela Trestného zákona č. 257/2009 Z. z. zaviedla do slovenského právneho poriadku nové právne pojmy, akými sú extrémistická skupina (§ 129 odsek 3), extrémistický materiál (§ 129 odsek 8 a 9) a osobitný extrémistický motív [§ 140 písm. d) a f)]. Cieľom prvej časti zamestnania bolo zoznámiť príslušníkov oddelenia s novoprijatými trestnoprávnymi ustanoveniami v boji proti extrémizmu, a to za pomoci lektorov – prokurátorov Vojenskej obvodovej prokuratúry Bratislava por. JUDr. Kataríny HABČÁKOVEJ, kpt. JUDr. Aurela PARDUBSKÉHO a kpt. JUDr. Petra JENČÍKA.

   Druhá časť zamestnania sa venovala oblasti porušovania autorských práv a softwarovému pirátstvu. Prednášku vykonala pozvaná advokátka JUDr. Adriana TOMANOVÁ z advokátskej kancelárie „Bianchi • Malach • Tomanová“, ktorá zastupuje spol. Microsoft Corporation, USA v Slovenskej republike. Okrem iného odprezentovala, že miera softwarového pirátstva v Slovenskej republike je jedna z najväčších v Európe, tiež sme sa dozvedeli, že v rámci ochrany duševného vlastníctva v oblasti hudobného, filmového a iného priemyslu je možné sa obrátiť na SOZA, LITA, SAPA, SLOVGRAM, OZIS a v Českej republike na ČPU (Česká protipirátska unie).

   Aktuálnosť a potreba ovládať túto problematiku potvrdzuje i fakt, že príslušníci oddelenia vyšetrujú v súčasnosti tri prípady prečinu porušovanie autorského práva podľa § 283 ods. 1 Trestného zákona. Pre zaujímavosť v jednej takejto trestnej veci posudzujeme viac ako 680 zaistených diel a vystupuje tu 12 poškodených subjektov z rôznych krajín sveta (USA, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, ČR).

   Pri tejto príležitosti príslušníci Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany zaželali všetko naj ... kolegovi práp. Jozefovi ŽINGOROVI, ktorí je v rámci VP „najmladším“ kriminalistickým technikom a nedávno oslávil okrúhle jubileum – 50 rokov.


Odborná príprava Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany Odborná príprava Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany

Autor: rvp , Foto: rvp - Dátum: 29.10.2009
Čítanosť: 18503
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share