Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018


Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018

Riadiaci cvičenia TOXIC VALLEY 2018 dňa 11. septembra privítal Jeho Excelenciu Andyho Gartha britského veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na cvičení v Zemianskych Kostoľanoch.
Ústrednou líniou rozhovoru bol rozvoj bilaterálnej spolupráce Ozbrojených síl SR a Spojeného kráľovstva v oblasti výcviku s reálnymi toxickými chemickými látkami v rámci prípravy personálu odbornosti RCHBO. Toto úsilie vyplýva zo snahy Severoatlantickej aliancie o definovanie a štandardizáciu jednotných postupov v partnerských krajinách počas výcviku s reálnymi TCHL. Ozbrojené sily oboch krajín disponujú kvalitnou výcvikovou základňou, personálom a skúsenosťami, ktoré spoločným úsilím môžu napomôcť v napĺňaní aliančného cieľa.
Ako jeden z postupných krokov veľvyslanec vyslovil záujem Veľkej Británie vyslať cvičiaci tím na cvičenie TOXIC VALLEY 2019 a následne realizovať vlastné národné výcviky v priestoroch Výcvikového a testovacieho centra v Zemianskych Kostoľanoch od roku 2020. Tieto výcviky by boli rovnako skvelou príležitosťou pre špecialistov rchbo Ozbrojených síl SR získať odborné znalosti zamerané na vedenie výcviku s TCHL v uzavretých priestoroch.
Z pohľadu Ozbrojených síl SR sa javí veľmi prínosnou ponúknutá možnosť vyslania personálu do experimentálneho výskumného centra pre RCHBO Defence Science and Technology Laboratory Porton Down v predpokladanom termíne február 2019. Rovnako perspektívna je možnosť nadviazania spolupráce s inštitútom Defence CBRN Center Winterbourne Gunner vo Wiltshire a vykonaním spoločného workshopu zameraného na výmenu skúseností s vedením výcviku s reálnymi TCHL.
V poslednom bode návštevy bola Jeho Excelencii predstavená organizácia cvičenia na taktickom operačnom centre cvičenia, následne sa delegácia presunula na cvičisko VTC RCHBO, kde boli popísané vstupné a výstupné procedúry stanovené pre výcvik s reálnymi TCHL, bezpečnostný systém cvičiska a možnosti výcviku, ktoré cvičisko ponúka.
Na záver sa veľvyslanec porozprával s tímom pozorovateľov z Veľkej Británie zložený z bepečnostných technikov a špecialistov rchbo, ktorého úlohou je zladiť národné postupy aby bolo možné vyslať tím, ktorý bude reprezentovať Spojené kráľovstvo na cvičení v budúcom roku.
Celé stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére a zhode názorov o budúcom smerovaní vzájomnej spolupráce s jasným cieľom ktorým sú špičkovo pripravené jednotky rchbo schopné pružne reagovať na žiaľ neutíchajúce hrozby použitia chemických zbraní.


Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018 2Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018 2Britský veľvyslanec navštívil cvičenie TOXIC VALLEY 2018 2

Autor: kpt. Glinda , Foto: TOVY18 - Dátum: 12.09.2018
Čítanosť: 612
Verzia pre tlač

Skočiť na menu