Preskocit navigáciu

Oddelenie doplňovania personálu


     Zodpovedá za realizáciu a rozvoj systému výberu, za systematické doplňovanie personálu do Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) v určenom čase a kvalite.

Hlavné úlohy:

  • zabezpečuje realizáciu koncepcie personálneho marketingu a komunikácie s trhom práce v súlade s platnými právnymi normami v rozsahu svojej pôsobnosti,
  • pripravuje a optimalizuje postupy výberu personálu na základe potrieb a požiadaviek OS SR,
  • riadi a zabezpečuje proces výberového konania,
  • vedie štatistiky výberových činností a zabezpečuje prenos informácií v rámci odboru a v rámci úradu v danej oblasti,
  • riadi a kontroluje činnosť strediska výberu personálu a zabezpečuje vzdelávanie jeho personálu,  
  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a inštitúciami celoštátneho charakteru,
  • na základe poznatkov z jednotlivých výberových konaní spolupracuje s regutačnými skupinami v procese regrutácie a personálneho doplňovania OS SR,
  • zabezpečuje a koordinuje prácu regrutačných skupín.

Skočiť na menu
Share