Preskocit navigáciu

Slávnostné vyradenie frekventantov Kurzu pre inštruktorov


Slávnostné vyradenie frekventantov Kurzu pre inštruktorov

Slávnostné vyradenie frekventantov Kurzu pre inštruktorov sa uskutočnilo dňa 2. februára 2018 v Sieni cti a slávy ZaVaMD v Martine.            

Dňa 14. januára 2018 nastúpilo do kurzu 20 profesionálnych vojakov z útvarov OS SR a podriadených útvaroch MO SR. Obsah kurzu poskytol budúcim inštruktorom výcviku vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v nových funkciách. Ťažiskovými predmetmi boli metodika vedenia výcviku, pedagogika a psychológia.Cieľ kurzu bol splnený a všetci frekventanti zvládli problematiku kurzu za prispenia inštruktorov výcviku, ktorí sa podieľali na vedení výcviku a to najmä rotmajster Peter Švantner, rotmajster Dušan Veselovský, rotmajster Martin Hutňan a nadrotmajster Rastislav Kyseľ. Za ich vykonanú prácu im patrí poďakovanie.

          Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti zástupcu veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania podplukovníka Róberta Parišeka ako aj veliteľského a inštruktorského zboru Funkčných a odborných kurzov Poddôstojníckej akadémie.

 Najlepším absolventom kurzu inštruktorov sa stal rotný Ján Mrlian príslušník útvaru Vojenskej polície Vlkanová. 

„BLAHOŽELÁME!“ 

Zástupca veliteľa základne sa vo svojom príhovore poďakoval za dobre vykonanú prácu veliteľskému a inštruktorskému zboru funkčných a odborných kurzov a zároveň s istotou prehlásil, že 20 úspešných absolventov kurzu inštruktorov spĺňa všetky predpoklady na ustanovenie do funkcie inštruktora výcviku.


fotofotofoto

Autor: nrtm. Rastislav KYSEĽ , Foto: nrtm. Milan LESAY - Dátum: 06.02.2018
Čítanosť: 770
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share