Preskocit navigáciu

Príprava príslušníkov OS SR do operácie RS Afganistan


Príprava príslušníkov OS SR do operácie RS Afganistan
Súčasná bezpečnostná situácia, ako aj neutíchajúce boje medzi Afganskými národnými bezpečnostnými silami a povstaleckými skupinami poukazujú na dôležitosť prítomnosti operácie Resolute Support v Afganistane (RSM). Slovenská republika participuje na tejto operácii od jej vzniku a v poradí už šiesta rotácia absolvovala časť národnej prípravy vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.
Výcvik, ktorý sa uskutočnil v termíne 20. marca – 13. apríla, pozostával z viacerých výcvikových etáp, ktorých cieľom bolo pripraviť príslušníkov OS SR na pôsobenie v operácii RSM. Samotný začiatok prípravy bol zameraný na teoretické zvládnutie základných vedomostí a zručností, medzi ktoré patrilo hlavne pochopenie kultúry danej krajiny a jej odlišností, reagovanie na možné mínové hrozby a improvizované výbušné systémy. Svoje zastúpenie vo výcviku si našli aj zdravotné riziká v priestore nasadenia, poskytnutie prvej pomoci ako aj reagovanie na rôzne typy incidentov, samozrejme v súlade s platnými pravidlami nasadenia.
Významným faktorom na udržanie bezpečnosti vysielajúceho personálu počas samotného nasadenia je zvládnutie základných drilov pri manipulácii a zaobchádzaní s ich primárnou a sekundárnou zbraňou a jej následné použitie. Veľký dôraz bol preto rovnako kladený na streleckú prípravu, počas ktorej si cvičiaci mohli preveriť svoje schopnosti v streľbe zo samopalu vz. 58 VM a pištole GLOCK 17.
Výcvik vyvrcholil štábnym nácvikom, ktorého sa zúčastnil národný podporný prvok a personálne ho zabezpečovali nielen príslušníci VJVM, ale hlavne vojaci, ktorí boli nasadení v predchádzajúcich rotáciách RSM. Počas tohto štábneho nácviku boli cvičiacim rozohrávané rôzne situácie, na ktorých si mohli precvičiť plnenie operačnej úlohy v priestore.
Takýto komplexný výcvik by nedosiahol potrebnú kvalitu bez náležitého logistického a materiálneho zabezpečenia, preto poďakovanie patrí Stredisku CIMIC a PSYOPS v Martine, ako aj ZaMKIS v Ružomberku.

          Pre profesionálnych vojakov, ktorí prejdú sitom záverečných pohovorov do 6. rotácie SLOVCON sa však výcvik ešte nekončí a ich príprava bude ďalej pokračovať výcvikom SERE B v CV Lešť. Tento výcvik je poslednou etapou národnej prípravy pred samotným nasadením v priestore operácie, kde vystriedajú svojich kolegov už tento rok v máji.


foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 18.04.2017
Čítanosť: 513
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share