Preskocit navigáciu

Priebeh výberového konania


 • do 7.00 hod. - príchod a zhromaždenie účastníkov výberového konania do priestorov ODVP Liptovský Mikuláš,
 • 7.00 - 7.30 hod.   - kontrola prítomnosti,

                                  - kontrola dokladov a správnosti údajov,
                                  - poučenie,
 • 7.30 - 13.30 hod. previerka psychickej spôsobilosti. Previerku psychickej spôsobilosti občana - žiadateľa vykonáva psychológ PÚ OS SR vyšetrením a zisťuje:
                     a) intelektové a kognitívne predpoklady,
                     b) osobnostné predpoklady,
                     c) interpersonálnu orientáciu,
12.15 - 12.45 hod. prestávka na obed,
13.30 - 14.00 hod. vykonanie osobného pohovoru,
14.00 - 15.30 hod. previerka fyzickej zdatnosti. Previerka fyzickej zdatnosti sa vykonáva preskúšaním pohybovej výkonnosti občana v zmysle Vyhlášky MO SR č. 426/2015 Z.z. Normy pohybovej výkonnosti a opis disciplín nájdete tu .
15.30 hod. ukončenie výberového konania.

Skočiť na menu
Share