Preskocit navigáciu

Obdobie rokov 1990-1992


21. januára 1991 vznikla Vojenská polícia Československej armády. Zriadil ju minister obrany svojím rozkazom č. 76 z 29. decembra 1990 s cieľom zabezpečiť realizáciu úloh policajnej ochrany Československej armády.
Obdobie rokov 1990-1992Obdobie rokov 1990-1992Obdobie rokov 1990-1992

Prvú organizačnú štruktúru Vojenskej polície Československej armády tvorili tieto jednotky:

  • správa Vojenskej polície Generálneho štábu Československej armády s odborom zabezpečenia Vojenskej polície Československej armády,
  • veliteľstvo Vojenskej polície západného vojenského okruhu a veliteľstvo Vojenskej polície východného vojenského okruhu,
  • veliteľstvo a skupina Vojenskej polície Československej armády v posádkach Praha, Bratislava, Brno, Liptovský Mikuláš a Košice,
  • veliteľstvo a skupina vojenskej polície 1. samostatnej leteckej skupiny,
  • veliteľstvo a skupina vojenskej polície 3., 14. a 20. motostreleckej divízie, 1., 3. a 13. tankovej divízie, 15. mechanizovanej divízie, 2. a 3. divízie protivzdušnej obrany štátu.

Úlohy policajnej ochrany Československej armády plnila Vojenská polícia v podriadenosti jednotlivých veliteľských stupňov.


Náčelníkom Vojenskej polície Československej armády bol genmjr. Ing. Jiří ŠRÁMEK, veliteľom Vojenskej polície Veliteľstva Východného vojenského okruhu bol genmjr. Ing. Jiří EGG, jeho zástupcom plk. JUDr. Miloš SUKUBA. Ďalšími prvými veliteľmi na území Slovenskej republiky boli: pplk. JUDr. Kristián KOŤKA, pplk. Ing. Miroslav BOBRÍK, pplk. Ing. Vladimír ŽBODÁK, pplk. Mgr. Ivan VAJDA, pplk. JUDr. Ján BELKO.

Dňa 5. marca 1992 Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Republiky schválilo zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii s účinnosťou od 1. mája 1992. Bola to prvá legislatívna norma, ktorá upravovala činnosť Vojenskej polície, vymedzovala jej pôsobnosť, úlohy, povinnosti a oprávnenia. Platnosť uvedeného zákona je doposiaľ. Následne bol Náčelníkom Generálneho štábu vydaný rozkaz č. 31 zo dňa 23.júna 1992, ktorý upresňoval organizačnú štruktúru Vojenskej polície a iné normy.

Skočiť na menu
Share