Preskocit navigáciu

RS - Afganistan


Hlavné úlohy a oprávnenia

RS-AFGANISTAN:


Od decembra 2014 jeden príslušník Vojenskej polície v dôstojníckej hodnosti poskytuje policajnú podporu pre vyslaných príslušníkov OS SR, ktorí pôsobia v rámci operácie Result Support v Afganskom Kábule.

 

ISAF – AFGANISTAN:

Vojenský policajti v počte 6 príslušníkov plnilo úlohy medzinárodnej Vojenskej polície (IMP) na základni Kandahár, do konca roka 2014. Spolu plnili úlohy komplexného policajného zabezpečenia základne a ochrannej zóny základne. Podieľali sa na zabezpečení disciplíny a poriadku, odhaľovali a preverovali trestné činy a priestupky, dohliadali na bezpečnosť prevádzky a premávky techniky v priestore základne a vyšetrovali dopravné nehody. nehody. Taktiež v roku od septembra do decembra 2014 dvaja príslušníci Vojenskej polície plnili úlohy vodičov ochrancov pre potreby mnohonárodného zboru severo-východ, ktorý bol v tom čase dislokovaný v Kábule spolu s príslušníkmi Poľskej Chorvátskej a Českej Vojenskej polície.
Príslušník Vojenskej polície na funkcií psovod so služobným psom Vojenskej polície sa podieľal na bezpečnostných prehliadkach záujmových priestorov, techniky a osôb.
ISAF – WARDAK:

V roku 2013 2 príslušníci Vojenskej polície v 4. výcvikovej jednotke Vojenskej polície Českej republiky a vykonávali svoju činnosť v rámci národného výcvikového centra Afganskej polície NPTC –ITC Wardak. Hlavnou úlohou bol dohľad nad prípravou nových príslušníkov afganskej polície.

V operácii ISAF pôsobí Vojenská polícia od roku 2008, pričom v roku 2011 došlo k navýšeniu počtov na 4 príslušníkov Vojenskej polície kde bol prvýkrát v operácii nasadený psovod z radov Vojenskej polície s dvoma služobnými psami na vyhľadávanie výbušnín. V druhom polroku 2012 bolo navýšenie počtov vojenských policajtov na 7, pôsobiacich v priestore Kandahár v rámci NSE a IMP na plnenie policajných spôsobilostí, pričom dôstojník v rámci IMP bol zástupca veliteľa Vojenskej polície (Deputy Provost Marshall) na veliteľstve KAF a bol znížený počet služobných psov na jedného so zameraním na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. V rokoch 2012/2013 pôsobili 2 vojenskí policajti spoločne s českými vojenskými policajtami v priestore WARDACK v rámci projektu PAT (Police Advisory Team).

Od Septembra 2014 pôsobí v Afganistane jeden príslušník Vojenskej polície v rámci operácie ISAF kde prebieha transformácia na RS Afganistan (Resolute Support) s dislokáciou na základni KAIA Kábul.

 

Hlavné úlohy v rámci IMP a NSE:
- policajná podpora pre bojové jednotky,
- dohľad nad dodržiavaním SOP a nariadení v rámci operácie,
- dohľad nad bezpečnosťou premávky vozidiel,
- prevencia kriminality,
- ochrana materiálu ,
- ochrana a sprevádzanie VIP,
- poradný orgán veliteľovi síl v otázke policajného zabezpečenia,
- národné úlohy v zmysle národných zákonov a nariadení.


MAPA

afganistan mapa new

FOTO

isaf1

isaf2

isaf3

isaf4

 viac foto vo fotogalérii

 

Linky

http://mp.mil.sk/43028/?pg=1

 
http://mp.mil.sk/46677/?pg=1


http://mp.mil.sk/46022/?pg=1


http://mp.mil.sk/45809/?pg=1


http://mp.mil.sk/43516/?pg=1


http://mp.mil.sk/42516/?pg=1


http://mp.mil.sk/36202/?pg=1


http://mp.mil.sk/34288/?pg=1


http://mp.mil.sk/31630/?pg=1


http://mp.mil.sk/30893/?pg=1


http://mp.mil.sk/29719/?pg=1


http://mp.mil.sk/22495/?pg=1


http://mp.mil.sk/22285/?pg=1


http://mp.mil.sk/21660/?pg=1


http://mp.mil.sk/21091/?pg=1


http://mp.mil.sk/20731/?pg=1


http://mp.mil.sk/20613/?pg=1


http://mp.mil.sk/18324/?pg=1


http://mp.mil.sk/14834/?pg=1


http://mp.mil.sk/13612/?pg=1


http://mp.mil.sk/13018/?pg=1


http://mp.mil.sk/13029/?pg=1


http://mp.mil.sk/13056/?pg=1

http://www.mosr.sk/spolocna-priprava-na-afganistan/

 

Odkaz na oficiálne stránky misie:


http://www.mosr.sk/operacia-isaf-afganistan/


http://www.isaf.nato.int/


Skočiť na menu
Share