Sústredený výcvik rôt vo VVP Turecký Vrch


Sústredený výcvik rôt vo VVP Turecký Vrch

V mesiaci máj príslušníci Multifunkčného práporu vykonali sústredený výcvik rôt vo VVP Turecký Vrch. Od 14. do 18. mája 2012 príslušníci roty podpory velenia (RPV) a roty zásobovania (RZ) vykonali streľbu z ručných zbraní a hádzanie ručných granátov F1. Počas tohto sústredeného výcviku sa jednotky zaoberali témou prežitia v poli a rota evakuácie (RE) strávila noc vo vlastných vybudovaných prístreškoch v lese. RZ vykonala zamestnanie taktickej prípravy na kontrolu zladenosti zásobovacej čaty v zostave NRF-2013. Profesionálni vojaci cvičili správne prevzatie, naloženie a upevnenie prepravovaného materiálu a  praktické vykonávanie manipulácie s materiálom, vedenie účtovnej a skladovej evidencie  v priestore rozmiestnenia. V súčinnosti s Dopravným práporom sa vykonalo cvičenie, ktoré bolo zamerané na  presun a ochranu konvoja. Cvičenie bolo odkontrolované aj zo strany Veliteľstva Spoločnej logistickej podpornej skupiny z Trenčína. Výsledok cvičenia bol hodnotený ako úspešný. V dňoch 21. – 25. mája 2012 uskutočnila výcvik rota evakuácie (RE) a rota poľných služieb (RPS). Úlohou zamestnania bolo preveriť činnosť čaty ako reakciu na neočakávané situácie v priestore rozmiestnenia mimo boj, využívania ochranných vlastností techniky a terénu. Profesionálni vojaci absolvovali zdravotnícku prípravu v teréne s naimitovanými zraneniami. Na priebeh celého sústredeného výcviku dozeral veliteľ výcviku mjr. Ing. Branislav MICHALČÍK a veliaci poddôstojník výcviku šbnrtm. Michal CZŐDÖR. S výsledkami cvičenia boli spokojní, nakoľko cvičiaci úspešne splnili všetky stanovené úlohy. Zaujímavosťou cvičenia bolo, že trom rotám velili noví velitelia. Veliteľ RPV kpt. Ing. Daniel RUBEŠ, zástupca veliteľa RZ npor. Ing. Viktor ŠATKOVSKÝ,  zástupca veliteľa RPS npor. Ing. Denis KERTÉSZ si úspešne počínali pri zabezpečovaní a organizovaní zamestnania. Veliteľ RE kpt. Ing. Igor HALÁS, ktorý má dlhoročné skúsenosti s velením roty, bol pre nich dobrým príkladom ako zodpovedne plniť náročné úlohy počas výcviku.


Sústredený výcvik rôt vo VVP Turecký VrchSústredený výcvik rôt vo VVP Turecký VrchSústredený výcvik rôt vo VVP Turecký VrchSústredený výcvik rôt vo VVP Turecký Vrch

Autor: šbnrtm. Michal CZŐDÖR , Foto: šbnrtm. Michal CZŐDÖR - Dátum: 31.05.2012
Čítanosť: 29513
Verzia pre tlač

Skočiť na menu