Preskocit navigáciu

Náčelník štábu veliteľstva pozemných síl OS SR


plukovník Ing. Ivan Balog

Náčelník štábu veliteľstva pozemných síl OS SR plukovník Ing. Ivan Balog

Vzdelanie:
• 2010 – 2011 – Vyšší veliteľsko-štábny kurz VII., Centrum vzdelávania AOS, Liptovský Mikuláš
• 2004 – kurz anglického jazyka STANAG 2, jazykový inštitút SEĽUZ MO SR, Prešov
• 2001 – kurz na výcvik inštruktorov BMATT, Vyškov
• 2000 – kurz anglického jazyka SLP 1
• 1989 – 1993 - Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov, odbor veliteľsko-inžiniersky motostrelecký

Vykonávané funkcie:
• od 15.2.2017 – náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl OS SR,
• 2017 – náčelník Odboru bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR,
• 2015 – 2016 – náčelník Oddelenia vševojskovej prípravy a cvičení Odboru bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR,
• 2014 – 2015 – náčelník štábu Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Pozemných síl Ozbrojených síl SR,
• 2012 – 2014 – zástupca náčelníka Odboru pre operácie Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR,
• 2011 – veliteľ Operačného výcvikového tímu OMLT jednotky ISAF v Afganistane,
• 2008 – 2011 – náčelník Oddelenia výcviku a ÚVZ Odboru pre riadenie operácií a výcviku Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR,
• 2006 – 2008 – náčelník Oddelenia plánovania Odboru operácií a výcviku Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR,
• 2004 – 2006 – základné veliteľské funkcie, štáb Poddôstojníckej akadémie Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR,
• 2003 – 2004 – dôstojník skupiny plánovania a riadenia výcviku mechanizovaného práporu Trebišov,
• 2003 – zástupca náčelníka operačnej skupiny S-3 štábu veliteľstva Česko-slovenského práporu KFOR v mierovej misii JOINT GUARDIAN v Kosove,
• 2000 – 2003 – dôstojník skupiny plánovania a riadenia výcviku 1. mechanizovaného práporu 1. mechanizovanej brigády Veliteľstva pozemných síl Armády SR,
• 1995 – 2000 – veliteľské funkcie rota/prápor zastával u 2. mechanizovaného práporu 21. mechanizovanej brigády 2. armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR,
• 1993 – 1994 – základné veliteľské funkcie čata/rota zastával u prieskumnej roty 55. mechanizovaného pluku 14. mechanizovanej divízie Armády SR,
• 1990 – študent na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska Vyškov ,

Jazyková pripravenosť:
• anglický jazyk SLP 2

Skočiť na menu
Share